Home Evenementen Actualiteiten Europese grondrechten

Actualiteiten Europese grondrechten

5 november 2019

De bescherming van grondrechten in Europa is voortdurend in beweging en de impact van deze grondrechten op het Nederlandse recht is aanzienlijk. Dit actualiteitencollege richt zich in dit verband allereerst op enkele ontwikkelingen in verband met het EVRM en de relatie tussen het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest. In ieder geval wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen rondom de adviesprocedure van Protocol 16 EVRM, waaronder het EHRM inmiddels zijn eerste advies heeft uitgebracht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het risico van discrepanties tussen het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest, in het bijzonder aan de hand van recente rechtspraakontwikkelingen op het terrein van gelijke behandeling.

Het tweede deel van deze bijeenkomst staat in het teken van de discussie over de impact van technologische ontwikkelingen en de toenemende rol van platformen op de grondrechten. In hoeverre worden de Europese grondrechten hierdoor geraakt, en om welke grondrechten gaat het dan eigenlijk? Wat is er nodig om daarop een adequaat juridisch antwoord te kunnen bieden? Zijn er nieuwe grondrechten of algemene beginselen van behoorlijk bestuur nodig of kunnen we volstaan met de huidige grondrechtenkaders, zoals vooral het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest?

De cursus Actualiteiten Europese grondrechten van dinsdag 5 november vervalt, een nieuwe datum volgt.