Home Evenementen Actualiteiten Europese grondrechten

Actualiteiten Europese grondrechten

27 augustus 2020

De bescherming van grondrechten in Europa is voortdurend in beweging en de impact van deze grondrechten op het Nederlandse recht is aanzienlijk. Dit actualiteitencollege richt zich in dit verband allereerst op enkele ontwikkelingen in verband met het EVRM en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Stefan Kulk en Antoine Buyse gaan in ieder geval in op de nieuwste ontwikkelingen rondom de adviesprocedure van Protocol 16 EVRM, waaronder het EHRM inmiddels zijn eerste advies heeft uitgebracht, en ook op andere bredere ontwikkelingen evenals een kleine selectie uit recente richtinggevende jurisprudentie. Daarnaast wordt in dit actualiteitencollege aandacht geschonken aan de impact van technologische ontwikkelingen op de bescherming van grondrechten. Welke Europese grondrechten worden bijvoorbeeld geraakt door de inzet van algoritmen en kunstmatige intelligentie in de publieke en private sector? Er wordt ook ingegaan op ontwikkelingen in de jurisprudentie van zowel het EHRM als het Hof van Justitie van de Europese Unie over de toepassing en uitleg van grondrechten in nieuwe technologische contexten.

Informatie

Datum: donderdag 27 augustus 2020

Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur

Docenten: Stefan Kulk en Antoine Buyse

PO/PE-punten: 2

Aanmelden