Home Evenementen Actualiteiten Europees bestuursrecht

Actualiteiten Europees bestuursrecht

31 oktober 2018

Deze cursus neemt u mee langs de belangrijkste ontwikkelingen in de nationale en Europese rechtspraak op het gebied van het Europees bestuursrecht. In de eerste plaats wordt ingegaan op de recente rechtspraak omtrent de Dienstenrichtlijn en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse rechtspraktijk. Is deze richtlijn van toepassing op eisen in bestemmingsplannen en onder welke voorwaarden kunnen (vergunnings)eisen worden gesteld aan marktdeelnemers? Een tweede thema is de verdeling van schaarse vergunningen. In welke gevallen is een schaarse vergunning vanuit Europees perspectief toelaatbaar, hoe verhoudt zich dit tot het nationale 'beginsel van gelijke kansen' en hoe kan worden voldaan aan de transparantieplicht? Tot slot zal worden stilgestaan bij de rechtspraak van het Hof over de regulering van online platforms zoals Uber. Welke ruimte laat het Europese recht om dergelijke platforms te reguleren en wat betekent dit voor handhaving op nationaal niveau?

Informatie

Datum: donderdag 17 mei 2018

Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur

Docent: Marleen Botman

PO/PE-punten: 2

Aanmelden