Home Evenementen Actualiteiten Bestuurs(proces)recht

Actualiteiten Bestuurs(proces)recht

17 mei 2022

In de cursus Actualiteiten Bestuurs(proces)recht bespreken Irene van der Heijden en Jean-Paul Heinrich de laatste ontwikkelingen in het bestuursrecht. Zij gaan in op de algemene trends en ontwikkelingen, zoals de roep om meer burgerperspectief, maatwerk en evenredigheid. Daarnaast bespreken zij de recente rechtspraak over de bestuursrechtelijke basisbegrippen, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de ontwikkelingen in het procesrecht.

Irene van der Heijden is senior advocaat op de sectie Bestuursrecht bij Pels Rijcken en is gespecialiseerd in de Algemene wet bestuursrecht en het bestuursprocesrecht. Jean-Paul Heinrich is counsel en advocaat op de sectie Bestuursrecht bij Pels Rijcken. Zijn werkterrein omvat het bestuursrecht in brede zin.

Datum: dinsdag 17 mei 2022 

Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur 

Docenten: Irene van der Heijden en Jean-Paul Heinrich 

PO-/PE-punten: 2

Aanmelden