Home Evenementen Actualiteiten Bestuurs(proces)recht

Actualiteiten Bestuurs(proces)recht

25 mei 2023

In de cursus Actualiteiten Bestuurs(proces)recht bespreken Irene van der Heijden en Jean-Paul Heinrich de laatste ontwikkelingen in het bestuursrecht. Zij gaan in op de algemene trends en ontwikkelingen, zoals de roep om meer burgerperspectief, maatwerk en evenredigheid. Daarnaast bespreken zij de recente rechtspraak over de bestuursrechtelijke basisbegrippen, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de ontwikkelingen in het procesrecht. De cursus is uitsluitend bedoeld voor cliënten van Pels Rijcken.

Irene van der Heijden is advocaat en per 1 januari 2023 partner op de sectie Bestuursrecht bij Pels Rijcken en is gespecialiseerd in de Algemene wet bestuursrecht en het bestuursprocesrecht.

Jean-Paul Heinrich is counsel en advocaat op de sectie Bestuursrecht bij Pels Rijcken. Zijn werkterrein omvat het bestuursrecht in brede zin.

Datum: donderdag 25 mei 2023

Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur

Docenten: Irene van der Heijden en Jean-Paul Heinrich

PO-punten: 2

Aanmelden