Transitie inwerkingtreding normalisering in volle gang

Home News Transitie inwerkingtreding normalisering in volle gang
Share this article with LinkedIn and e-mail

Pels Rijcken bundelt alle belangrijke informatie over normalisering op één website

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
harmoniseert de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers en
treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Dat klinkt
ver weg, maar de transitie is in volle gang. Deze transitie een
langdurig, complex en omvangrijk proces, waarin verschillende
handelingen moeten worden verricht.

Pels Rijcken heeft een team van specialisten in huis dat
dagelijks adviseert over de normalisering. Om onze cliënten zo goed
mogelijk van dienst te zijn en zo volledig mogelijk te informeren
over de gevolgen van de normalisering heeft Pels Rijcken href=">">http://www.normalisering.nl">www.normalisering.nl><br /> gelanceerd, een website waarop alle kennis over dit thema is
gebundeld op één plek. Op deze website wordt onder andere uitgelegd
wat er precies gaat veranderen en wat er moet gebeuren om de
transitie in goede banen te leiden. Daarnaast wordt een aantal
handreikingen gegeven en is de volledige parlementaire geschiedenis
terug te vinden. Kijk dus snel op href=".

>">http://www.normalisering.nl">www.normalisering.nl.>

Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust en vrijblijvend
contact op met href="/mensen/monique-de-witte-van-den-haak/">Monique de Witte-van
den Haak of Marije
Schneider
.