Martijn Scheltema woont seminar bij over business human rights bij Doughty Street Chambers

Home News Martijn Scheltema woont seminar bij over business human rights bij Doughty Street Chambers
Share this article with LinkedIn and e-mail

title="Martijn Scheltema">Martijn Scheltema heeft een seminar
bijgewoond dat op 25 oktober in Londen werd georganiseerd door
Doughty Street Chambers. Het seminar had betrekking op (de toegang
tot) geschilbeslechting op het terrein van business human
rights
 en de vele obstakels die werknemers en lokale
gemeenschappen die worden geraakt door mensenrechtenschendingen in
dat verband moeten trotseren. Tijdens het seminar werd onder meer
het Access to Remedy fund (waarbij Martijn is
betrokken) gepresenteerd. Dit fonds heeft tot doel om de toegang
tot geschilbeslechting op dit terrein te verbeteren door projecten
te financieren die dergelijke toegang (met name op het lokale
niveau) verbeteren. Het eerste pilotproject in een steengroeve in
India zal volgend jaar worden gelanceerd. Martijn heeft tijdens dit
seminar tevens gesproken over het geschilbeslechtingsmechanisme van
het Nederlandse kledingconvenant.