Martijn Scheltema uitgenodigd voor EU-Roadmap conferentie

Home News Martijn Scheltema uitgenodigd voor EU-Roadmap conferentie
Share this article with LinkedIn and e-mail

Martijn Scheltema was uitgenodigd om de EU-Roadmap conferentie
over Business and Human Rights bij te wonen die werd georganiseerd
door de Nederlandse overheid tijdens haar voorzitterschap van de EU
in Amsterdam op 11 mei. De conferentie was druk bezocht door
internationale experts, NGO's, multinationals en
overheidsvertegenwoordigers. Het doel van de conferentie was om de
EU input te verschaffen voor haar beleid op het terrein van
Business and Human Rights. Martijn Scheltema heeft zijn visie
gegeven op de verbetering van de toegang tot alternatieve
geschilbeslechtingsmechanismsen op dit terrein, een voorstel voor
aansprakelijkheid van moedermaatschappijen voor
mensenrechtenschendingen door dochterondernemingen in het
buitenland en de rol van arbitrage in verband met
mensenrechtengeschillen.