Advocaten bezoeken het UN Forum on Business and Human Rights

Home News Advocaten bezoeken het UN Forum on Business and Human Rights
Share this article with LinkedIn and e-mail

Martijn
Scheltema
en target="_blank">Claire Huijts hebben van 26 tot 28 november
2018 een bezoek gebracht aan het jaarlijkse UN Forum on Business
and Human Rights in Genève. Het UN Forum wordt jaarlijks
georganiseerd door de United Nations Office of the High
Commissioner for Human Rights (OHCHR). De deelnemers aan het Forum
komen van over de hele wereld en vertegenwoordigen onder andere
overheden, bedrijven, investeerders, NGO's, vakbonden en
advocatenkantoren.

Martijn heeft tijdens het Forum een presentatie gegeven over het
palmolie-blockchain-project dat Pels Rijcken in samenwerking met
Leopard Ledger is gestart, met als doel nakoming van mensenrechten
in de palmolie bevoorradingsketen te bevorderen ( href=">">http://www.responsiblesourcing...">http://www.responsiblesourci…;).
Ook heeft Martijn een speciale bijeenkomst over arbitrage en
mensenrechten georganiseerd naar aanleiding van het recente ter
beschikking komen van het Elements Paper van het Drafting Team ( href=";
https://www.cilc.nl/project/the-hague-rules-on-business-and-human-right…;).
Ook heeft hij een panel georganiseerd over de mogelijke bijdrage
van academische netwerken aan de UN Guiding Principles for Business
and Human Rights. Ook heeft Martijn op 29 november deelgenomen aan
een door de OHCHR georganiseerde bijeenkomst over non-state based
mechanisms for access to remedy op het terrein van business human
rights.