Seminar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan naar een nieuwe regeling

7 October 2021

Het pensioenstelsel gaat ingrijpend veranderen. Dit heeft gevolgen voor alle werkgevers. Over hoe de pensioenregelingen er straks gaan uitzien, welke overgangsmaatregelen getroffen moeten worden, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat het tijdpad is, is al veel duidelijk. Ook over uw rol als werkgever is al veel bekend.

Wat die rol inhoudt en wat de veranderingen voor uw organisatie betekenen, bespreekt het pensioenteam van Pels Rijcken op donderdag 7 oktober 2021 tijdens een (kosteloos) online seminar. Van 9:00 tot 10:00 uur praten wij over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast laten we u zien welke stappen u de komende periode moet zetten. Dit zullen we doen aan de hand van twee op de praktijk toegesneden casusposities.

Dit seminar richt zich in het bijzonder op werkgevers die met hun werknemers een pensioenregeling hebben afgesproken, maar die niet zijn aangesloten bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (zoals het ABP). Voor ABP-werkgevers wordt op donderdag 23 september 2021 een apart seminar georganiseerd.

Houd onze website hetpensioenstelsel.nl in de gaten voor meer informatie over het webinar en over alle ontwikkelingen betreffende het nieuwe pensioenstelsel.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in deelname, stuur dan een e-mail naar Arjanne van Beelen.

Home Events Seminar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan naar een nieuwe regeling