Actualiteiten Ruimtelijk Bestuursrecht

2 October 2023

Tijdens deze actualiteitencursus komen diverse onderwerpen aan bod. De te behandelen onderwerpen zijn afhankelijk van de actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie en wet- en regelgeving. In ieder geval zal aandacht worden geschonken aan de belangrijkste gevolgen van de Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding vooralsnog op 1 juli 2023 gepland staat, voor het ruimtelijke ordeningsrecht. Vanzelfsprekend is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De cursus is uitsluitend bedoeld voor cliënten van Pels Rijcken.

De cursus wordt verzorgd door prof. mr. dr. Frank Groothuijse, hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht.

Datum: maandag 2 oktober 2023

Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur

Docent: Prof. mr. dr. Frank Groothuijse

PO-punten: 2

Aanmelden

Home Events Actualiteiten Ruimtelijk Bestuursrecht